Snappy model II 小三角微型相机

品牌:Snappy产地:日本年代:1950年
俗称“小三角”微型相机,是二战失败后“日本被占领”时期的产品,在图片中可以看到“made in occupied Japan" 字样。 1949后Konishiroku(柯尼卡的前身)制造。使用17.5mm宽的胶卷,拍摄14mm正方的画幅。II型比I型的制作工艺更细致。外形上看不出他们之间的差异,但从工艺制作上能分出两者谁是谁。
【Snappy】Snappy model II细节图【Snappy】Snappy model II细节图【Snappy】Snappy model II细节图【Snappy】Snappy model II细节图【Snappy】Snappy model II细节图【Snappy】Snappy model II细节图【Snappy】Snappy model II细节图 【Snappy】Snappy model II细节图
推荐专题
热门故事
to TOP