KONICA(柯尼卡) III M 旁轴相机

品牌:KONICA(柯尼卡)产地:日本年代:1959

        Konica日本历史最为悠久的影像企业,创建于1873年的小西六兵卫店,1882年研制出第一台自己的照相机,经典I II III系列,是当年最具创新意义的旁轴相机,无论是用料、制作工艺、机械性能和光学性能都达到相当高的水准。 

扫一扫 在手机阅读、分享本文
KONICA(柯尼卡) III M 135相机 KONICA(柯尼卡) III M 135相机 KONICA(柯尼卡) III M 135相机 KONICA(柯尼卡) III M 135相机 KONICA(柯尼卡) III M 135相机 KONICA(柯尼卡) III M 135相机 KONICA(柯尼卡) III M 135相机 KONICA(柯尼卡) III M 135相机 KONICA(柯尼卡) III M 135相机
推荐专题
热门故事
to TOP